Disclaimer

Limburgs Uitje stelt de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samen. We kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Limburgs Uitje is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Limburgs Uitje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op deze website.

Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan deze website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Limburgs Uitje is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of anderszins beschikbaar te stellen op een computernetwerk.

Auteursrechten

Wij gaan ervan uit dat alle publicaties en beelden rechtenvrij via derden aan ons beschikbaar zijn gesteld. Indien er eigendomsvoorbehoud wordt gemaakt door auteurs, journalisten, fotografen en ontwerpers in algemene zin, dan zal binnen achtenveertig uur het bewuste intellectuele eigendom van de website worden verwijderd.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Limburgs Uitje is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.