Huisregels

Om voor u en andere gasten een aangenaam bezoek bij Limburgs Uitje te creëren hebben wij huisregels opgesteld. In dit huishoudelijk reglement treft u regels en voorschriften die gelden voor alle gasten van Limburgs Uitje. Hierdoor wordt duidelijk wat wij van u verwachten en wat u van Limburgs Uitje mag verwachten. Wij verzoeken u het reglement goed door te lezen en te communiceren met de rest van de groep.

Volg aanwijzingen van het personeel op

Wij doen er alles aan om een zo fantastisch en veilig mogelijk bezoek te creëren. De aanwijzingen van ons personeel zijn hierop gericht. Wanneer regels en/of voorschriften worden overtreden kan dit gevolgen hebben voor uw bezoek aan Limburgs Uitje.

Alcohol  

Wij verkopen geen alcohol aan personen beneden de leeftijd die de wet voorschrijft. Tijdens het bezoek aan Limburgs Uitje kan er te allen tijde gevraagd worden om een legitimatie. Zorg er daarom voor dat de gehele groep een geldig legitimatiebewijs meeneemt.

Alcoholmisbruik is verboden, dus geniet, maar drink met mate. Er worden geen dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen.

Geen wapens en drugs

U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Draagt u toch een wapen, dan wordt de politie ingelicht.

U mag ook geen hard- of softdrugs gebruiken of op zak hebben. Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

Geen ongewenst intimiteiten, agressie of racisme

Binnen ons bedrijf wordt agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie en ander ongewenst gedrag, op welk niveau dan ook, niet geaccepteerd.

Geen hinderlijk gedrag

Hinderlijk of aanstootgeven gedrag, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, is niet toegestaan. U krijgt eerst één waarschuwing, bij herhaling volgt verwijdering.

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen zijn niet toegestaan.

Glaswerk moet binnen de kaders van het terras blijven

Glaswerk is uitsluitend binnen en op het terras van Limburgs Uitje toegestaan.

Eigen consumpties

Eigen consumpties zijn uitsluitend toegestaan op het daarvoor betreffende picknickterras. Tenzij anders afgesproken.

Verlies en diefstal

Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen. Er zijn voldoende kluisjes aanwezig om waardevolle spullen in op te bergen. Vindt u een voorwerp dat aan een andere gast toebehoort, levert u het dan bij ons in.

Klachten

Heeft u klachten, van welk aard ook? Meld deze meteen bij een medewerkers van Limburgs Uitje. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.